Vandetõlk Natalia Mäekivi

Olen Eestis tegutsev jurist ja vandetõlk. Omades pikaajalist kogemust nii õigus- kui ka tõlkealal, oskan juriidiliste tekstide tõlkimisel valida kõige sobivamat erialast terminoloogiat ning võtta arvesse erinevate õigussüsteemide erisusi.

Samuti on mul laialdane kogemus nii era- kui äriklientide abistamisel ning nende esindamisel erinevates ametlike dokumentide esitamisega seotud protsessides, sh välisriikide saatkondades, ametiasutustes, pankades jms.

Olen omandanud magistrikraadi õigusteaduses Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast ning magistrikraadi Euroopa ja rahvusvahelises õiguses Euroopa-Instituudist Saksamaal. Samuti olen läbinud rida täiendkoolitusi, sh Vene Föderatsiooni õiguses, mis tuleb suureks abiks juriidiliste dokumentide tõlkimisel vene keelde.

Teenused

Dokumentide vandetõlge

Vandetõlgina olen pädev tõlkima dokumente eesti keelest vene keelde, eesti keelest inglise keelde ning vene keelest inglise keelde ja inglise keelest vene keelde. Vajate seda teenust juhul, kui mõne riigi ametiasutusele või organisatsioonile on vaja esitada dokumendi ametlik tõlge. Vandetõlgi pädevuses on ka kinnitada tõlke raames väljatrükke ja ärakirju (nt kui lisaks tõlkele on vaja esitada eestikeelse dokumendi koopia) ning korraldada tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamine notari juures.

Juriidiliste dokumentide tavatõlge

Juhul, kui dokumendi puhul puudub ametliku tõlke nõue, siis võib teile sobida dokumentide tavatõlke teenus. Pakun dokumentide tavatõlget eesti-vene, inglise-vene, prantsuse-vene, vene-inglise ja eesti-inglise suundadel.


Abi dokumentide kokkupanemisel ja esitamisel

Mõnikord võivad erinevate asutuste poolt dokumentidele esitatavad nõuded jääda segaseks ja ebaselgeks. Aitan Teil välja selgitada, missuguseid dokumente Teilt täpselt nõutakse, mis on nende dokumentide vorminõuded ning kuhu ja mismoodi tuleb neid esitada. Vajadusel võin esindada Teid suhtlusel pädevate asutustega ning aidata Teil koostada täiendavaid dokumente (näiteks kinnitused, nõusolekud jms).

Teenuste hinnakiri

Dokumendid ühel lehel (nt tõend, pass, id-kaart)

25 EUR

Dokumendid üle 1 lk (1 lk – 1800 tähemärki tühikutega)

20 EUR/lk

Ärakirja/väljatrüki õigsuse kinnitamine

5 EUR/lk

Identne korduv eksemplar minu poolt tõlgitud dokumendist

10 EUR/lk

Dokumentide tavatõlge

18 EUR/lk (1 lk – 1800 tähemärki tühikutega)

Abi dokumentide kokkupanemisel ja esitamisel

Hind kokkuleppel

OÜ Esperta

Registrikood: 14835062
E-post: natalia@esperta.ee
Telefon: +372 5171890
Pangakonto (Swedbank): EE692200221072628723
SWIFT: HABAEE2X