Vandetõlk Natalia Mäekivi

Olen Eestis tegutsev jurist ja vandetõlk. Omades pikaajalist kogemust nii õigus- kui ka tõlkealal, oskan juriidiliste tekstide tõlkimisel valida kõige sobivamat erialast terminoloogiat ning võtta arvesse erinevate õigussüsteemide erisusi.

Samuti on mul laialdane kogemus nii era- kui äriklientide abistamisel ning nende esindamisel erinevates ametlike dokumentide esitamisega seotud protsessides, sh välisriikide saatkondades, ametiasutustes, pankades jms.

Olen omandanud magistrikraadi õigusteaduses Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast ning magistrikraadi Euroopa ja rahvusvahelises õiguses Euroopa-Instituudist Saksamaal. Samuti olen läbinud rida täiendkoolitusi, sh Vene Föderatsiooni õiguses, mis tuleb suureks abiks juriidiliste dokumentide tõlkimisel vene keelde.

Teenused

Dokumendi vandetõlge

Vandetõlgina olen pädev tõlkima dokumente eesti keelest vene keelde, eesti keelest inglise keelde ning vene keelest inglise keelde ja inglise keelest vene keelde. Vajate seda teenust juhul, kui mõne riigi ametiasutusele või organisatsioonile on vaja esitada dokumendi ametlik tõlge.

Dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamine

Vandetõlgi pädevuses on ka kinnitada tõlke raames ärakirju ning väljatrükke Eesti avalikes registritest ning korraldada tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamine notari juures.

Teenuste hinnakiri

Standardsed dokumendid ühel lehel (nt pass, id-kaart)

30 EUR

Dokumendid üle 1 lk (1 lk – 1800 tähemärki tühikutega)

25 EUR/lk

Ärakirja/väljatrüki õigsuse kinnitamine

5 EUR/lk

Identne korduv eksemplar minu poolt tõlgitud dokumendist

15 EUR/lk

OÜ Esperta

Registrikood: 14835062
E-post: natalia@esperta.ee
Pangakonto (Swedbank): EE692200221072628723
SWIFT: HABAEE2X